Integritet och säkerhet

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

HEDVIG STOCKHOLM / Diagonal Design AB, org.nr 556782-5954, med adress Alviksvägen 98, 167 53 BROMMA (hädanefter kallad ”HEDVIG STOCKHOLM”, ”oss” eller ”vi”). Vi samlar in nödvändig information från dig som kund via orderläggning, meddelanden till oss eller annan kontakt, tex godkännande av nyhetsbrev.

Informationen används endast i syfte att säkerhetsställa Din order, kunna kontakt Dig vid behov i samband med order samt skicka ut information om nyhetsbrev önskats.

När Du lämnar uppgifter ger Du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken vara du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovan angivna ändamål. Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.

Meddela oss gärna om frågor eller funderingar om några oklarheter.